Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Firmę OWM z siedzibą w Zabrzu, ul.Roosvelta 120A

w celu:

-dokonywania zakupów przez: telefon, e-mail, osobistego lub przez pracownika firmy u przedstawiciela handlowego firmy OWM

-publikowania wizerunku

- przetwarzania danych przez inne firmy, które maja dostęp do bazy danych firmy OWM:

Seology Sp. Z o.o.

4 people

Informatyk – Dariusz Ciepły

Interaktywni.pro

Firma Google-wraz z narzędziami tej strony i zapisującymi zachowania użytkowników- Google Analytics, Google Search Console, Google AdWords

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

............................................

Czytelny podpis klienta